loading.gif
mobile-banner-bg

Beşikçizade Çeşmesi Yeniden Suya Kavuştu!

Beşikçizade Çeşmesi Yeniden Suya Kavuştu!
18 Eylül 2023 - Pazartesi

Fatih'te birbirinden farklı ve zarif çeşmelerimizden biri olan Beşikçizade Çeşmesi bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yeniden suya kavuşturuldu.

Kültürümüze ayna tutan ve bizleri kimi zaman çok eskilere götüren çeşmeler, tarihi ve kültürel zenginliğimizi yansıtıyor. Onlardan biri olan Beşikçizade Çeşmesi, Haseki Sultan Mahallesi’nde, Topçu Emin Bey Sokağı üzerinde, Beşikçizade Tekkesi’nin kuzey duvarında yer alıyor. Tekke, 18. yüzyılda Nakşibendiyye tarikatına mensup Beşikçizâde El-Hac Süleyman Efendi tarafından kurulmuştur. Kaynaklarda bilgisine ulaşılan ancak günümüzde yerinde bulunmayan 1692-93 tarihli kitabesinden çeşmenin tekkeden daha önce inşa edildiği anlaşılıyor. Çeşme, hazneli olup tek yüzlüdür. Kesme taş örgülüdür. Kitabenin iki yanında gülbezek rozetler olup sivri kemerlidir. Zamanla yol seviyesinin altında kalmış olan çeşmeye günümüzde birkaç basamakla erişiliyor. Fatih Belediyesi’nin çalışmaları neticesinde suya kavuşturulan çeşme, kültürel mirasımıza kazandırıldı.